Support
ultra-mec
088-905-1551 , 092-265-4346
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ESL โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

วันที่: 2014-01-12 13:34:27.0

โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ESL

 

                    เป็นโคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ด้านแสงสว่าง ที่มีประสิทธิภาพสูง และได้รับ มอก. ซึ่งประหยัดได้ถึง 50% หรือมากกว่า ด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์ของ ESL เอง ช่วยให้ประหยัดทั้งพลังงาน ค่าใช้จ่าย และเวลา ใช้ได้ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและยา เคมี ห้องเย็น อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ โกดัง อาคาร สำนักงานทั่วไป รวมทั้ง ปั๊มน้ำมัน และถนนหนทางต่างๆ เป็นต้น

 

                    โคมไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ESL ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทในกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ด้วยดีตลอด จึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.energyesl.com